Home Actueel Poules Wedstrijden Teams Organisatie Foto's Contact  
 • Organisatie
 • Commissieleden
 • Reglement
 • Spelregels
 • Sporthallen
 • Scheidsrechters
 • Zaalwachten
 • Sponsors
 • Historie jeugdfutsal

  Decennia jeugdfutsal (zaalvoetbal) in het noordwesten van Friesland.

  Meer dan twintig jaar geleden zaten we als vertegenwoordigers van de Bildtse voetbalverenigingen in de kantine van de v.v. Ouwe Syl om de tafel met de heren Heyda en Joustra van de toenmalige FVB. De vraag van de KNVB afdeling Friesland aan ons was om het jeugdzaalvoetbal in de voetballoze wintermaanden zelf te organiseren. Om te voorkomen dat men voortaan voor twee wedstrijdjes van tien minuten naar Franeker moest en wij het financiëel aanmerkelijk goedkoper konden doen, hebben we dit toen met beide handen aangegrepen. Men moet niet vergeten dat wanneer de KNVB zaal-uren aanvroeg, men vaak het volle pond moest betalen en dat wij als gemeentelijke verenigingen met onder andere subsidie van de Bildtse Bank de helft kwijt waren.

  Jeugdzaalvoetbal Rayon Het Bildt was geboren en zou starten in het seizoen ’89-’90. Er werd niet gestart met alleen de Bildtse verenigingen, want de v.v. Beetgum was ter ore gekomen dat wij dit zelf zouden gaan doen en wilde graag meedoen. Er werd een commissie opgericht en daarin namen zitting ondergetekende voor de v.v. Sint Anna, Chris Stok van de v.v. CVO (penningmeester), Jappie Kuiper van de v.v. Ouwe Syl (secretaris), Gerrit Sijbesma van de v.v. Minnertsga, George Valkema van de v.v. Sint Jacob en Johan Boonstra van de v.v. Beetgum. De heren Chris Stok en Jappie Kuiper zijn helaas veel te vroeg overleden.

  Dit eerste jaar speelden we alleen maar in de Bildthal. We hadden toen tien poules en meisjesvoetbal was er toen nog niet. In die drie maanden winterstop speelden we nog maar op vier dagen. Het jaar daarop werden we uitgebreid met de v.v. Tzummarum en de s.c. Berlikum. Voor Tzummarum kwam Marten Jan van Zanden in de commissie en voor Berlikum was dit Bart Krol. Bart Krol heeft 18 jaar deel uitgemaakt van deze commissie. De naam veranderde van Rayon Het Bildt in Rayon Noord-West Friesland. Er werd dat seizoen niet alleen in de Bildthal gespeeld, maar ook in de Harnehal in Tzummarum en de Roelengahal in Menaldum. Dit moest ook wel, want er waren toen al 74 teams die mee wilden doen. Gelukkig konden we de teams drie keer laten voetballen verdeeld over twaalf wedstrijddagen.

  Dat dit zaalvoetbal een succesnummer was, bleek onder andere ook een jaar later, toen we met de v.v. Foarút erbij al op 80 teams zaten. Henk Grendel uit Menaldum kwam onze commissie versterken, voor Minnertsga kregen we Ton van den Heuvel en voor Ouwe Syl Bertus Dijkstra. In maart 2004 is Henk Grendel na een ernstige ziekte overleden.

  Voor iedere speler was er in die jaren een vaantje en de winnaars van de poules kregen een wisselbeker mee naar huis. In het seizoen ’95-’96 kwamen de wisselbekers definitief in het bezit van de winnende vereniging. Geen wisselbekers meer, maar een gewone beker voor de winnaar, zodat men niet steeds om de wisselbekers hoefde te zoeken.

  Natuurlijk veel wisselingen van commissieleden de afgelopen jaren. Teveel om allemaal op te noemen. In het seizoen ’95-’96 werden we uitgebreid met de v.v. AVC. Namens die club kwam Dick Visbeek in de commissie. We waren toen met tien verenigingen en het aantal teams was gestegen naar 94. Deden er ook meisjes mee? Jazeker. Vanaf het seizoen ’94-’95 hebben we ieder jaar een aparte meisjespoule gehad. En de jaren daarvoor zullen er vast wel eens meisjes in een jongensteam meegedaan hebben.

  Het seizoen 2002-2003 was al een topjaar wat het aantal teams betreft: 124 teams hadden we toen op papier. We speelden toen regelmatig in drie sporthallen tegelijk. Ook deed dat seizoen de plofbal zijn intrede. In het seizoen 2004-2005 kwam SSS ‘68 uit Marssum er ook nog bij. Toen zaten we op elf deelnemende verenigingen, maar een jaar later alweer op tien, toen AVC afhaakte.

  In de jaargang 2014-2015 zijn er nog steeds tien verenigingen, welke maar liefst 168 teams afvaardigen, een nieuw record!

  Piet Keizer (voorzitter) 
  Sponsors:

  Sponsorcollectief

  Eetcafé en cafetaris De Hoeke

  Meijer Plaatbewerking

  Bildtse Belangen

  Kids

  Vrieswijk Minnertsga

  Astrid Sportprijzen

  Boomsma Kieftenburg bomenrooierij

  Jappie Groeneveld

  Roelof Fopma