Home Actueel Poules Wedstrijden Teams Organisatie Foto's Contact  
 • Organisatie
 • Commissieleden
 • Reglement
 • Spelregels
 • Sporthallen
 • Scheidsrechters
 • Zaalwachten
 • Sponsors
 • Spelregels jeugdfutsal

  1. Een wisselspeler mag het speelveld betreden, zodra de te vervangen speler dat heeft verlaten. Een spelerswissel gebeurt binnen drie meter aan beide zijden van de middenlijn.

  2. Het eerste in het programma genoemde team neemt de aftrap voor de wedstrijd. Uit de aftrap kan rechtstreeks worden gescoord. Als de bal niet in voor­waartse richting wordt gespeeld, dan moet de aftrap opnieuw worden genomen.

  3. De bal is uit het spel, als:

  - deze geheel over de doellijn of zijlijn is gegaan.
  - deze het plafond boven het speelveld heeft geraakt.
  - de wedstrijd door de scheidsrechter is onderbroken.
  - de wedstrijd door de tijdwaarnemer is onderbroken.

  4. Een geldig doelpunt kan worden gescoord vanuit het gehele veld.
             
  5. Uit een intrap kan niet rechtstreeks worden gescoord.
           
  6. Als de bal bij een intrap rechtstreeks in eigen doel gaat, moet de wed­strijd worden hervat met een hoekschop.

  7. Als de bal bij een intrap rechtstreeks in het doel van de tegenstander gaat, moet de wedstrijd door de keeper worden hervat met een uitworp.

  8. Bij het nemen van een vrije trap moeten de tegenstanders een afstand van vijf meter in acht nemen. Bij onvoldoende afstand wordt een tijdstraf van twee minuten gegeven aan de speler, die het dichtst bij de bal staat. De bal is in het spel, zodra deze is gespeeld en beweegt.

  9. Een vrije trap moet binnen vier seconden worden genomen, dit geldt ook voor een aftrap en een intrap.

  10. Een speler moet, voordat hij de bal intrapt, zich met een voet buiten de zijlijn bevinden. De bal moet gelegd worden op de zijlijn en in het spel gebracht worden vanaf het punt, waar de bal het speelveld heeft verlaten. Bij de intrap hoeft de bal niet geheel stil te liggen.

  11. Als de bal het plafond raakt moet er een intrap worden gegeven aan de zijlijn, ter hoogte van de plaats waar de bal het plafond raakte. Dit ook als de bal binnen het doelgebied het plafond raakt.

  12. Een directe vrije trap (mag een muur op 5 meter afstand voor) moet worden toegekend als een speler:

  - een tegenstander trapt of poogt te trappen.
  - een tegenstander doet vallen, waaronder wordt verstaan het laten vallen - of pogen te laten vallen met behulp van de benen, maar ook door voor of achter de tegenstander te bukken.
  - op of naar een tegenstander, al of niet in het bezit van de bal, springt.
  - een tegenstander  aanvalt met hand, arm of schouder.
  - een tegenstander slaat of poogt te slaan.
  - een tegenstander bespuwt of naar hem spuwt.
  - een tegenstander vasthoudt.
  - een tegenstander duwt.
  - naar de bal glijdt in een poging deze te spelen, zowel vanaf de zijkant als van achteren.
  - de bal met de hand of arm speelt. Dit geldt niet voor de doelverde­diger wan­neer de bal zich in zijn eigen doelgebied bevindt.
  Dus: SLIDINGEN IN DE ZAAL ZIJN NIET TOEGESTAAN!

  13. Een indirecte vrije schop (arm scheidsrechter omhoog) mag niet in één keer in de goal en moet worden toegekend als een speler:

  - speelt op een wijze die door de scheidsrechter gevaarlijk wordt geacht.
  - opzettelijk een tegenstander hindert, terwijl hij zelf de bal niet heeft.
  - spelbederf pleegt door opzettelijk de bal op zodanige wijze te trappen dat deze daardoor aan het spel wordt onttrokken.
  - bij spelhervattingen opzettelijk talmt de bal in zijn bezit te krijgen.
  - de doelverdediger aanvalt. Behalve wanneer deze buiten het strafschopgebied is.
  - de doelverdediger verhindert de bal uit zijn handen in het spel te brengen.

  14. Het is de doelverdediger toegestaan een zich in het strafschopgebied bevindende bal met de hand of met de arm te spelen. Dit mag ook terwijl hij zichzelf geheel of met enig deel van zijn lichaam buiten het strafschopgebied bevindt; de plaats van de bal is bepa­lend.

  15. Elke vrije trap toegekend binnen het doel­gebied wordt genomen op de ononderbroken gebogen zwarte lijn.

  16. Een penalty wordt genomen vanaf het middelpunt van de bij 15 genoemde zwarte lijn.

  17. Een speler die een gele kaart (tijdstraf van 2 minuten) krijgt moet zich melden bij de tijdwaarneming pas dan gaat zijn tijdstraf in. Als tijdens een tijdstraf de ploeg in ondertal een tegendoelpunt moet incasseren mag de gestrafte speler onmiddellijk weer meespelen. Als de  scheidsrechter tijdens dezelfde wedstrijd voor de 2e maal een 2 minuten straf aan dezelfde speler geeft, mag die speler gedurende die wedstrijd niet weer in actie komen.

  18. Een speler die van het speelveld is gezonden (5 minuten straf) mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen. Pas na 5 minuten of als er tegen gescoord wordt (zie nr. 17) mag een andere speler worden ingezet. De gestrafte speler mag de volgende wedstrijd pas weer spelen.

  19. Er mag bij de A en B jun. op de eigen speelhelft niet met de voet (koppend mag het wel!) naar de keeper worden teruggespeeld tenzij:

  - de bal is aangeraakt door een tegenstander.
  - de bal op de andere speelhelft is geweest.

  In de andere leeftijdscategorieën mag zonder beperkingen op de keeper worden teruggespeeld.

  20. De keeper mag een bal die achter de achterlijn is geweest weer in het spel brengen d.m.v. een doelworp.  

  21. Heeft de doelverdediger de bal binnen zijn doelgebied in zijn handen opgevangen dan mag hij de bal op elke wijze verwerken, dus is het ook toegestaan uit de handen te trappen. Een uittrap die rechtstreeks in de goal van de tegenstander gaat is een geldig doelpunt, een uitgegooide bal een achterbal!

  Sponsors:

  Sponsorcollectief

  Boomsma Kieftenburg bomenrooierij

  Kids

  Astrid Sportprijzen

  Toering Makerlaardij

  Jappie Groeneveld

  Bouwbedrijf Grijpma

  Roelof Fopma

  Vrieswijk Minnertsga

  Meijer Plaatbewerking

  Mc Donalds Goutum

  Bildtse Belangen

  Eetcafé en cafetaris De Hoeke